L’empresa Entrearbres d’Enginyeria Forestal i Mediambiental encarregada de la direcció d'obra dels treballs forestals a dues parcel·les municipals respon a Arba Litoral

20 de desembre de 2021


Cristina Montserrat, directora de l’empresa:"No és cert que la Roureda Litoral Catalana de Les Bassetes de Cubelles es trobi en perill crític d’extinció"

L'empresa Entrearbres d’Enginyeria Forestal i Mediambiental ha respost a través d'un comunicat les declaracions realitzades per Oriol Millán, membre d'Arba Litoral.

 

En primera instància, Cristina Montserrat, directora de l’empresa Entrearbres d’Enginyeria Forestal i Mediambiental ha explicat que " l'empresa Entrearbres ha estat contractada per l'Ajuntament per portar a terme la direcció d'obra dels treballs forestals a dues parcel·les municipals: una d’elles ubicada a Mas Trader I i una altre localitzada a la urbanització de Corral d’en Cona". I que "aquests treballs de neteja forestal els executa Talher SA. Mentre que Entrearbres s'encarrega de la direcció forestal de l'obra que és una figura externa a l’Ajuntament i al contractista i que té com a funció principal la de vetllar per l’obra i on la tasca principal en aquest cas concret és de vetllar pel compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals".

Cristina Montserrat ha explicat que "ella és Enginyera de Forests (Ingeniera de Montes) i que la resta de l’equip Entrearbres que efectua també aquest servei són Enginyeres Tècniques Forestals. Aquestes dues titulacions acadèmiques són les úniques amb competència professional i responsabilitat civil que poden dirigir obres en àmbit forestal".

 

Des de l'empresa Entrearbres han donat explicacions del què s’està fent en aquestes dues parcel·les, explicant que "les tasques passen per l'efectuació de treballs forestals que consisteixen en la disminució de la densitat de l’estrat arbori i arbustiu tal i com esmenta i exigeix la normativa". Sobre per què s’estan executant aquests treballs en parcel·les municipals diuen que "perquè la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis diu que a les parcel·les municipals i zones verdes s’han de complir amb els criteris (els mateixos que a les franges perimetrals)".

 

Fent referència a quins són els obligats de complir amb aquesta normativa, apunten que "són la comunitat de veïns de les urbanitzacions però si ells no compleixen subsidiàriament, ho és l’Ajuntament". També recorden que "l'Ajuntament ha executat la franja perimetral amb gran part subvenció de Diputació de Barcelona i restant amb pressupost de l’Ajuntament. Segons ordre de prioritats, en primer lloc s’executen les franges perimetrals, després les zones verdes i parcel·les municipals i per ultim les parcel·les urbanes no edificades". Així ho detallava Montserrat.

 

En el seu comunicat, l'empresa Entrearbres recull la Normativa vigent i d’accés públic:

  • Llei 5/2003 de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
  • Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis en les zones vulnerables esmenades en la llei 5/2003.
  • La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic: es modificar la Llei 5/2003 sobre les mesures de prevenció d'incendis forestals.
  • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (DOGC 24 de juliol de 2015).
  • Llei 21/2015, del 20 de juliol, per la que es modifica la Llei 43/2003, del 21 de novembre, de Monts.
  • Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic: es modificar l’apartat 4 de l’article 4 de la Llei 5/2003. 

 

En declaracions a Ràdio Cubelles, Cristina Montserrat, directora de l’empresa Entrearbres d’Enginyeria Forestal i Mediambiental respon a algunes de les declaracions del col·lectiu ecologista Arba litoral que alertava del perill crític d'extinció de la roureda centenària de Les Bassetes de Cubelles. Montserrat assegura que "no és cert que la Roureda Litoral Catalana es trobi en perill crític d’extinció".

 

Durant la seva explicació Cristina Montserrat explica que "en cap cas, es poden efectuar plantacions en franges perimetrals ni parcel·les municipals" afegint també que "el roure català, Quercus cerrioides és endèmic ibèric. No obstant, recordar que els Quercus s’hibriden constantment. Per suposat sempre cal prioritzar-los en la seva conservació davant d’actuacions de gestió forestal així com també les alzines. Però no es troben en perill crític d’extinció. Això no és cert".

 

En la seva exposició també ha volgut comentar que "si es consulten mapes aeris de la dècada dels 40 gran part del territori no només a Cubelles sinó a Catalunya eren cultius agrícoles". I que "en les actuacions de prevenció d’incendis sempre es penalitza al pi blanc davant d’altres espècies". La directora de l’empresa Entrearbres d’Enginyeria Forestal i Mediambiental ha deixat clar que "no és cert que s'hagi efectuat cap tala massiva ni selecció forestal. I que el que  "s'està executant són treballs forestals per complir estrictament amb la normativa de prevenció d’incendis per la protecció de les persones, bens i del bosc".

 

A més, ha volgut recordar que "ens trobem en situació màxim de risc d’incendi, canvi climàtic, i amb boscos on abans hi havia cultius i amb edificacions, urbanitzacions en zones molt i molt vulnerables". I afegit que "és genial efectuar reforestació i recuperació d’espècies en zones on sigui necessari però en cap cas en franges perimetrals ni zones municipals".

 

D'altra banda, des de l’empresa Entrearbres d’Enginyeria Forestal i Mediambiental han explicat que "l’any vinent, és previst que entrearbres efectuï una xerrada sobre els incendis, la prevenció i extinció per part de l’Ajuntament" i que "amb molt de gust podran resoldre tots els dubtes i comentaris al respecte". En aquest sentit, diuen"preguem i agraïm, que abans d’efectuar declaracions d’un tema concret i de titular-los atemptats ambientals, les persones primer preguntin o s’assessorin per experts. Sempre abans de criticar o acusar, primer cal preguntar per poder efectuar un debat seriós". Per últim, recorden que "els boscos, tenen necessitats de conservació però també de gestió".

 

 

 

 


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles