Concurs de contes i narració breu Víctor Alari

Bases 2024 

 

 

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D'AQUEST 2024- TERMINI PRESENTACIÓ D'OBRES: 11 DE MARÇ

 

BASES PREMIS 28è CONCURS DE CONTES I NARRACIÓ BREU VÍCTOR ALARI 2024

 

OBJECTE:

Promogut per l’emissora municipal RÀDIO CUBELLES i el Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Cubelles, l’objecte d’aquest concurs és el d’estimular la creació literària en llengua catalana i fomentar la lectura i l’escriptura.

 

CATEGORIES:

Poden participar tota persona de qualsevol procedència, edat, sexe, creença i nacionalitat.

Hi han sis categories de participants repartides de la següent manera:

 • Categoria Infantil I (3r. i 4rt de primària). Exclusivament per a modalitat narrativa
 • Categoria Infantil II (5è primària). Exclusivament per a modalitat narrativa
 • Categoria Infantil III (6è primària). Exclusivament per a modalitat narrativa
 • Categoria Juvenil (12 a 17 anys). Exclusivament per a modalitat narrativa
 • Categoria Adult (a partir dels 18 anys)
 • Categoria Única (totes les edats). Exclusivament per a premi especial Lletra d’una cançó/Joves Promeses

Les categories es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor/a de les obres abans del 30 d’abril de cada any, a excepció de les categories infantils, en les que es té en compte el curs de primària que cursa l’autor/autora. Les alumnes i els alumnes de les escoles de Cubelles podran participar al concurs a través dels seus centres educatius o bé de manera individual.

 

OBRES CONCURSANTS
Els treballs hauran de ser individuals (a excepció del premi especial “Lletra d’una cançó”  i el premi "Joves Promeses", que podrà ser obra d’un grup de persones), escrits en català i totalment inèdits, és a dir, no han d’haver estat presentats a cap certamen ni publicats en cap mitjà escrit o digital. Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i persona participant.

 

CARACTERÍSTIQUES:

 

Categoria modalitat Narrativa/Especial dedicat a la dona/Relat Negre

La temàtica és lliure. Les obres concursants s’hauran de presentar en format DIN-A-4 a una sola cara, amb el tipus de lletra Arial 12, amb una separació de línies d’1’5 i amb una extensió màxima de 4 pàgines i mínima d’1 pàgina. Els treballs es guardaran en PDF.

Categoria Poesia

La temàtica és lliure. Les obres concursants s’hauran de presentar en format DIN-A-4 a una sola cara, amb el tipus de lletra Arial 12, amb una separació de línies d’1’5 i amb una extensió màxima de 25 versos. Els treballs es guardaran en PDF.

Premi especial Millor Lletra d’una cançó/Premi Especial Joves Promeses

L’obra ha de consistir en la lletra d’una cançó de temàtica lliure o de la temàtica que  indiqui cada convocatòria. Hi poden participar totes les categories i edats (categoria única: totes les edats) i inclús poden participar en grup. En cas que es presenti com a grup caldrà que un dels integrants sigui el representant en tot el procés de presentació de l’obra. Es valorarà la lletra (forma i rima), i els continguts (vocabulari i missatge). No s'acceptaran comentaris amb contingut racista, sexista o vulneri algun dret fonamental de les persones.

El jurat podrà considerar rebutjar alguna lletra presentada per considerar-la no apropiada a la temàtica proposada, si fos el cas.

Les obres hauran de ser presentades en els suports següents:

 • Si es presenta només la lletra: En format DinA4 a una sola cara, amb el tipus de lletra Arial 12 i amb una separació entre línies d'1’5.
 • Si es presenta amb suport musical: En format CD o arxiu de so compatible amb PC i degudament etiquetat amb el títol del tema, pseudònim, modalitat i categoria en la qual participa.

L’extensió dels treballs no pot excedir de 5 minuts.

 

PREMIS:

Els premis per a les categories Infantils consistiran en vals per a l’adquisició de llibres i material escolar en els establiments col·laboradors. L’import dels vals és l'establert en la convocatòria i tenen una caducitat de dos mesos a partir del seu lliurament. Els premis per a les categories Juvenil i Adult seran de dotació econòmica. L’import és l’establert a la convocatòria.

 

S’atorgaran els següents premis:

 

NARRATIVA

Categoria infantil (3r i 4t de primària):

 • 1r premi 90 €
 • 2n premi 60 €
 • 3r premi 40 €
 • Premi especial atorgat a criteri del jurat per a cada centre escolar local:
  • Escola Charlie Rivel 30 €
  • Escola Vora del Mar 30 €
  • Escola Mar i Cel 30 €

Categoria Infantil (5è de Primària)

 • 1r premi 90 €
 • 2n premi 60 €
 • 3r premi 40 €
 • Premi especial atorgat a criteri del jurat per a cada centre escolar local:
  • Escola Charlie Rivel 30 €
  • Escola Vora del Mar 30 €
  • Escola Mar i Cel 30 €

Categoria Infantil (6è de Primària)

 • 1r premi 90 €
 • 2n premi 60 €
 • 3r premi 40 €
 • Premi especial atorgat a criteri del jurat per a cada centre escolar local:
  • Escola Charlie Rivel 30 €
  • Escola Vora del Mar 30 €
  • Escola Mar i Cel 30 €

Categoria Juvenil (12 a 17 anys)

 • 1r premi 150 €
 • 2n premi 100 €
 • 3r premi 50 €
 • Premi especial atorgat a criteri del jurat per a cada centre escolar local:
  • Institut Cubelles 30 €
  • Institut Les Vinyes 30 €

Categoria Adult (a partir de 18 anys)

 • 1r premi 250 €
 • 2n premi 200 €
 • 3r premi 150 €

POESIA

Categoria Adult (a partir de 18 anys):

 • 1r premi 250 €
 • 2n premi 200 €
 • 3r premi 150 €

PREMIS ESPECIALS

Categoria Adult (a partir de 18 anys):

 • 1r premi dedicat a la dona 200 €
 • 1r premi Relat negre 200 €
 • 1r premi Guió radiofònic 300€

Categoria Juvenil:

 • Premi Millor cartell (organitzat internament als centres de secundària de Cubelles).
  • 1r premi 150 €
  • 2n premi 100 €
  • 3r premi 50 €

Categoria única (oberta a totes les edats):

 • 1r premi Millor Lletra d’una cançó 300 €
 • Premi especial Joves Promeses 140 €

 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

La presentació de treballs es podrà fer:

 

1) Presencialment al Registre de l’Ajuntament de Cubelles (Oficina d’Informació i Participació Ciutadana - OPIC (C/Joan Roig i Piera, 3-5 de Cubelles) 

2) A través de la Seu Electrònica (https://ovac.cubelles.cat) utilitzant el tràmit instància genèrica i validant-se mitjançant certificat electrònic (si no en disposeu de cap, doneu-vos d’alta gratuïtament a https://idcatmobil.seu.cat/)

3) Mitjançant enviament de correu electrònic a l’adreça: concursvictoralari@cubelles.cat.

 

1) Si la presentació es fa en format paper:

 • Caldrà lliurar 5 còpies de l’obra dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual s’hi escriurà el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual pertany, i s’indicarà la MODALITAT en la qual es participa (Narrativa prosa/ Narrativa poesia/ Premi especial dedicat a la dona/ Premi especial relat negre/ Premi especial millor lletra d’una cançó/ Premi especial guió radiofònic/ Premi especial millor cartell del concurs Víctor Alari).
 • Acompanyant a l’obra, s’haurà d’adjuntar un altre sobre tancat dins del qual ha de constar: Les dades personals de l’autor/a (Nom, cognoms, DNI, correu electrònic i adreça postal). Una còpia de l’obra presentada en suport informàtic (CD o USB) en format digital PDF. A la part externa del mateix sobre hi figurarà el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual pertany.
 • Exclusivament per a la modalitat NARRATIVA PROSA: les escoles podran presentar els treballs agrupant els de cada categoria en un únic sobre a l’interior del qual hauran d’adjuntar un llistat amb el títol, pseudònim, nom de l’autor/a de cada obra i categoria en la qual participa.

 

2) Si la presentació es fa en format telemàtic:

 • A aquesta presentació se li adjuntaran dos documents:
  • Un primer document que s’haurà d’anomenar amb el títol de l’obra i que contindrà l'obra que concursa amb el seu títol, pseudònim de l’autor/a, categoria en la qual participa i indicant la MODALITAT en la que es participa (Narrativa PROSA/Narrativa POESIA/ Premi especial dedicat a la dona/Premi especial relat negre/Premi especial millor lletra d’una cançó/Premi especial guió radiofònic/Premi especial millor cartell del concurs Víctor Alari).
  • Un segon document que s’haurà d’anomenar “Dades + títol de l’obra” i que contindrà les dades de l’autor/a (Nom, cognoms, DNI, correu electrònic i adreça postal).

3) Si la presentació es fa mitjançant enviament per correu electrònic:

 • Ha de figurar com a assumpte ‘Concurs de Contes i Narració Breu “Víctor Alari + el nom de l’obra’.
 • A aquesta presentació se li adjuntaran dos documents:
  • Un primer document que s’haurà d’anomenar amb el títol de l’obra i que contindrà l’obra que concursa amb el seu títol, pseudònim de l’autor/a, categoria en la que participa i indicant la MODALITAT en la que es participa (Narrativa PROSA/Narrativa POESIA/ Premi especial dedicat a la dona/Premi especial relat negre/Premi especial millor lletra d’una cançó/Premi especial guió radiofònic/Premi especial millor cartell del concurs Víctor Alari).
  • Un segon document que s’haurà d’anomenar “Dades + títol de l’obra” i que contindrà les dades de l’autor/a (Nom, cognoms, DNI, correu electrònic i adreça postal).

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

La data límit per a la presentació dels treballs concursants serà el dilluns 11 de març de 2024.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Tots aquelles persones que presentin la seva obra al concurs, pel sol fet de presentar-se, accepten les condicions exposades en les bases del concurs i el criteri i decisió del jurat adopti sobre la selecció dels premiats i sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

 

JURAT

Es formarà un jurat per a cadascuna de les categories i modalitats del concurs constituït per tres membres. Les decisions seran preses per majoria de vots. La identitat dels membres del jurat es farà pública en l’acte de lliurament dels premis.

 

ENTREGA DE PREMIS

Durant la gala de lliurament dels premis es farà pública la resolució del jurat. La data de celebració serà el divendres 26 d’abril de 2024, a les 19:00 h. a la Sala Sociocultural dins els actes de la Setmana Cultural de Cubelles.

 

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONCURS EN EL CONJUNT DE MODALITATS

 

 • El premi no es podrà compartir entre dos participants o més.
 • No es facilitarà cap tipus d’informació sobre la classificació dels treballs o el desenvolupament del concurs.
 • Els premis econòmics, a excepció dels vals, es faran efectius mitjançant transferència bancària i estaran subjectes a les normes fiscals que els siguin aplicables. El guanyador/a del premi ha d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social. El guanyador/a del premi haurà de comunicar les seves dades bancàries per registre a l’Ajuntament de Cubelles.
 • Que els guardonats que no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis s’interpretarà com una renúncia al premi corresponent. En tot cas, s’haurà d’acreditar a la coordinació del concurs, l’autorització a recollir-lo, per part d’una persona diferent a l’autor.
 • Els concursants es responsabilitzen totalment de que no existeixi drets a tercers en les seves obres presentades així de tota reclamació per drets d’imatge. Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que es pugui donar en relació amb l’autoria del treball o possible plagi.
 • L’acceptació del premi comportarà la cessió d’ús dels drets d’una possible publicació. L’autor podrà optar a editar-la pel seu compte, prèvia comunicació i fent constar en la dita edició les circumstàncies del premi i, un cop publicada, n’haurà de lliurar deu exemplars a l’Ajuntament.
 • Les obres presentades no es retornaran als autors/es i seran destruïdes.
 • En el cas de la participació de menors, amb l’acceptació de les bases s’informa que es disposa de l'autorització dels seus pares/tutors o representants legals per participar del concurs, i s’autoritza que en l’acte de lliurament dels premis es puguin captar i publicar imatges de les persones premiades en qualsevol medi que consideri.
 • La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. El jurat es reserva el dret a interpretar i solucionar qualsevol aspecte que no estigui recollit en aquestes bases.
 • L’Ajuntament de Cubelles es reserva el dret de publicar les obres guanyadores a la revista o a la web municipal.
 • Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Cubelles per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Ajuntament de Cubelles.
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles