El Consell Comarcal del Garraf programa diverses activitats al voltant del Dia Internacional per a l’eliminació de la contra la violència envers les dones

12 de novembre de 2021


Aquestes accions formen part del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf, que inclou actuacions transversals de compromís amb la igualtat i d’acció contra la violència masclista, entre d'altres

Amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que es commemora el 25 de novembre, el Consell Comarcal del Garraf ha programat diverses activitats formatives i de sensibilització.

 

El proper 17 de novembre es durà a terme a la Masia d’en Cabanyes la jornada “20 anys d’eines contra la violència masclista” per a analitzar i reflexionar a l’entorn de les eines i instruments que s’han posat en marxa durant els darrers 20 anys per a lluitar contra les violències masclistes.

 

L’objectiu d’aquesta jornada formativa és facilitar els aprenentatges als i les professionals que treballen actualment en la xarxa d’atenció a les dones que pateixen violència masclista en l’àmbit de la parella, des d’una perspectiva històrica, legal i clínica. Professionals de diversos municipis, que van posar en marxa diferents protocols i serveis especialitzats, analitzaran algunes d’aquestes eines, així com les dificultats que es troben en seu desenvolupament i l’eficàcia en la protecció de les dones i els seus fills i filles.

 

La jornada comptarà amb la participació de Mònica Gallardo, presidenta del Consell Comarcal del Garraf; Ana Herrera, consellera de serveis socials; Rubén Sánchez, subdirector de sensibilització i prevenció del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya; Lluïsa Carmona, psicoterapeuta, co-fundadora de Tamaia, Dones contra la Violència; Ester García López, advocada especialitzada en violència masclista i sexual; Lluïsa Moret, psicòloga i alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; Alba Garcia, tècnica de feminismes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; Rosa Català, tècnica de la dona de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Rosa Botella, tècnica de Dona Informació, de Sant Cugat 1999-2019; i Rosa Ramírez, psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a la Dona - SIAD Garraf. El programa de la jornada es pot descarregar del web del Consell Comarcal del Garraf, on també es pot fer la inscripció per a assistir-hi. 

 

També s’ha programat pel 24 de novembre la jornada telemàtica “Quan l'infant passa de subjecte a objecte. Reflexionem envers la violència vicària”. A través d’aquesta jornada, organitzada conjuntament amb el Servei d’Intervenció Especialitzada SIE Garraf-Penedès, es vol obrir un espai de debat i la reflexió sobre la violència vicària, que consisteix en qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare.

 

Aquesta jornada comptarà amb la participació d’Ana Herrera, consellera de serveis socials; Rosa Ramírez, psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a les Dones - SIAD Garraf; Isabel Tenorio, psicòloga infanto-juvenil del Servei d’Intervenció Especialitzada SIE Garraf-Penedès; Elisabeth Domènech, advocada especialitzada en família i violència masclista i de gènere, i Susana Conesa, directora del SIE Garraf-Penedès. El programa de la jornada es pot descarregar del web del Consell Comarcal del Garraf, on també es pot fer la inscripció per a assistir-hi. 

 

D’altra banda, s’ha programat un cine fòrum simultani a tota la comarca amb la projecció del curtmetratge "El orden de las cosas" dels germans César i José Alenda, i debat posterior. Aquesta activitat, que s’ha organitzat conjuntament amb el SIE Garraf-Penedès i el suport del Departament Feminismes i Igualtat, es realitzarà el 25 de novembre, de 17 a 19 h a Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles i Olivella. A Canyelles la projecció i debat es farà el 15 de novembre.

 

La imatge del cartell de la programació del 25N d’enguany ha estat dissenyada per Leire Lorencés Martínez, d’Olivella, qui ha estat guanyadora del II Concurs de cartells per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones convocat pel Consell Comarcal del Garraf.

 

Pla de Polítiques de Dones

 

Aquestes accions formen part del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf, que inclou actuacions transversals de compromís amb la igualtat, d’acció contra la violència masclista, de coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, de corresponsabilitat familiar entre homes i dones en tots els àmbits, i de reconeixement del lideratge i la participació de les dones. L’objectiu del Pla és situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció institucional, a nivell comarcal i de totes les polítiques municipals.  

 

El mes de novembre de 2020 es va constituir la Taula d’Igualtat del Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella com un espai interdisciplinari de treball, que compta amb la participació de diferents representants polítics i tècnics de la comarca que treballen en l’atenció i prevenció de situacions de discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat de gènere. L’objectiu principal d’aquest espai és incorporar transversalment la perspectiva de gènere, promovent activament la igualtat efectiva de dones i homes, i la no-discriminació de les persones LGBTI.

 

Durant aquest any s’ha iniciat l’elaboració d’un nou protocol d’abordatge de les violències masclistes per tal d’actualitzar-lo i d’incloure-hi indicadors per a detectar tots els tipus de violències que pateixen les dones en diferents àmbits: parella, familiar, laboral, social o comunitari, digital, institucional, educatiu, vida política i esfera pública. En l’elaboració d’aquesta nova proposta de protocol hi participen els sis ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Garraf, així com personal mèdic i de treball social de l’Àrea Bàsica de Salut, el Centre de Salut Mental i Juvenil - CSMIJ, i el Centre de Salut Mental d’Adults - CSMA, referents d’atenció a la víctima dels Mossos d’esquadra, i referents de dones i LGTBI de la Policia Local.

 

La finalitat d’aquest protocol és garantir l’assistència a les dones víctimes de maltractaments, a través d’un seguit de serveis i recursos socials que permetin l’allunyament de la situació de violència i la seva reincorporació a la societat, així com facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa, per tal de donar respostes eficaces i eficients a les dones que estan vivint una situació de maltractament.

 

El Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf també desenvolupa accions directes per a disminuir l’impacte de les violències masclistes i avançar en la seva erradicació mitjançant la prevenció i l’actuació coordinada.

 

En aquest sentit, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD Garraf ofereix atenció psicològica amb la finalitat de acompanyar dones que han patit o poden patir situacions de violència masclista, en el seu procés de recuperació física i psíquica. També s’ofereix assessorament jurídic a dones que presentin una situació de desigualtat per violència masclista, assetjament, processos de família, etc.

 

Aquest servei es desenvolupa en constant coordinació amb els equips d’atenció primària de Canyelles, Cubelles i Olivella. Des del 2019 fins al juny d’aquest any, el SIAD Garraf ha atès 475 dones: 109 al servei d’assessorament jurídic i 366 al servei d’atenció psicològica, amb un total de 1.662 hores d’atenció. Recentment s’ha reforçat el servei d’atenció psicològica amb la incorporació d’una psicòloga durant set mesos, a través d’una subvenció del Departament d’Igualtat i Feminismes.

 

Així mateix, el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella realitzen conjuntament diverses accions de sensibilització com tallers i cinefòrums, adreçades a la ciutadania i als centres educatius, per a aconseguir la tolerància zero vers la violència masclista i per modificar els rols i els estereotips patriarcals que encara perduren.

 

S’han realitzat 8 tallers de prevenció de les violències i trencament d’estereotips a l’IES Canyelles, així com 6 tallers sobre diversitat de gènere i violència a persones LGBTI a les escoles d’Olivella i Cubelles. Per a aquest curs s’han programat 7 sessions del  taller de prevenció de violències “L’herència del gènere” i “Vols sortir amb mi?”, per nois i noies de 6è, 1er d’ ESO i 4t d’ESO, de les escoles i instituts de Canyelles i Olivella.

 

També s’han fet campanyes conjuntes amb els municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella per a la commemoració del Dia internacional de les dones (8 de març), el Dia internacional d’acció per a la salut de les dones (28 de maig), Dia internacional pels drets del col·lectiu LGTBI (28 de juny) i el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones (25 de novembre).

 

Igualment, es programen periòdicament cursos formatius per al personal tècnic. L’any 2019 es van realitzar dos cursos d’introducció a la perspectiva LGTBI en l’atenció a persones i en les polítiques locals, i durant aquest any s’han realitzat tres tallers de formació sobre la violència masclista per professionals de serveis socials i de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència – EAIA Garraf.

 

En l’àmbit de la coeducació es treballa per a situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions perquè totes les persones gaudeixin d’una vida digna i lliure de discriminacions. Al 2019 es va realitzar un taller d’acompanyament per a joves a Cubelles sobre el desenvolupament de  la seva orientació sexual i afectiva. Al 2020 es van fer 4 de tallers de sensibilització en diversitat sexual i de gènere a Cubelles i a Olivella, i aquest any s’han fet 4 tallers sobre diversitat sexual i de gènere, i sobre la Lgbtifòbia a Cubelles.

 

El SIAD Garraf també ha participat aquest any en les jornades de l’Equip d'Assessorament Psicopedagògic – EAP Garraf sobre els procediments de derivacions psicosocials dirigits als professionals d’ensenyament, i durant el 2019 en la jornada “Dona i envelliment” amb la ponència “Dones grans, víctimes invisibles de la violència masclista, i en la jornada “L’envelliment LGTBI: trencant barreres”, amb la ponència “Gent gran LGTBI, la generació silenciada”.

 

Pel que fa a les actuacions per a la corresponsabilitat familiar entre homes i dones en tots els àmbits, es van crear 3 grups per treballar la millora de la salut i l’autocura, amb la participació de 24 dones de Canyelles, Cubelles i Olivella, que van valorar molt positivament la possibilitat de tenir un espai per a reflexionar sobre la càrrega que genera la feina de casa i fora de casa.

 

D’altra banda, des del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf s’impulsa el reconeixement del lideratge i la participació de les dones com a agents socials i polítiques en tots els àmbits, a través d’accions de promoció de l’associacionisme, i de foment de seva presència com a creadores actives de la cultura. En aquesta línia de treball, el SIAD Garraf ha acompanyat l’Associació de Dones Adona’t de Cubelles, en el seu procés de creació, i també promou des de fa dos anys el Concurs de cartells per a la commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, per a visibilitzar les seves aportacions i la seva creativitat.

 

Suport a les dones durant la pandèmia

 

Durant els mesos de confinament per la pandèmia de la Covid-19, des del Consell Comarcal del Garraf, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones - SIAD Garraf i conjuntament amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella es va fer un treball d’acompanyament i contenció a través de vídeo conferències i trucades a totes les dones en situació de violència masclista d’aquests municipis.

 

També es va oferir un servei diari d’atenció telefònica a les dones que ja estaven en seguiment per part del servei abans de la pandèmia, així com a altres dones que ho van demanar i que no havien estat ateses abans pel servei. En total, des del SIAD es van atendre telefònicament 77 dones, 42 de les quals ja estaven seguiment, 27 de Cubelles, 8 de Canyelles i 7 d’Olivella.

 

Aquests serveis es va reforçar per a estar al costat de les dones i atendre tot les situacions que es van presentar durant el confinament, tant a nivell emocional, com de necessitats bàsiques. Tot això, sumat a la tasca continuada que es va fer des dels serveis socials dels tres municipis que van centrar la seva prioritat en poder atendre les diferents demandes de la ciutadania en la gestió dels recursos d’urgència i de primeres necessitats.

 


 • 20211110-cartell-din-a3-25n-cubelles-redim-w470-h450.jpg
 • ALCALDESSA RESPON
 • L'informatiu
 • RÀDIO A LA CARTA
 • canal you tube
 • col·labora
 • Butlletins correu
 • des de 1981
 • ELECCIONS MUNICIPALS 2023
 • ESPECIAL BIBLIOTECA
 • història eleccions 1970-2019
 • paulina 100 anys
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles