S'aprova una nova convocatòria d’ajudes per al foment del comerç local de 150.000 euros en forma de vals descomptes

21 de setembre de 2021


Els establiments que vulguin participar d’aquesta nova campanya s’hauran de donar d’alta al nou aplicatiu per a mòbils CUBELLES COMERÇ

L’Ajuntament de Cubelles ha aprovat una nova convocatòria d’ajudes municipals per minimitzar els efectes econòmics de la COVID-19 en el teixit comercial i econòmic del municipi. En total, el Consistori destinarà 150.000 euros dels pressupostos municipals en aquesta nova línia d’ajuts, en forma de vals descomptes directes, que se sumen als 130.000 euros de les tres anteriors línies de suport adreçades a comerços, empreses i autònoms de la vila.

 

La nova convocatòria d’ajudes al comerç en forma de vals de compra està destinada específicament a petites empreses (menys de 50 treballadors/es), comerços i autònoms de Cubelles que venguin i/o ofereixin serveis al municipi. Així mateix, el nou ajut municipal torna a ser compatible amb d'altres similars impulsats per la resta d’organismes públics.

 

Nou aplicatiu CUBELLES COMERÇ, l’eina per aplicar els descomptes

L’Ajuntament de Cubelles subvencionarà la compra de béns i serveis en establiments comercials minoristes adherits a la campanya, a través de vals de descompte admesos com a mitjà de pagament en aquests mateixos comerços.

 

A principis d’octubre de 2021, quan s’activi la nova AP CUBELLES COMERÇ, es començaran a habilitar els 15.000 codis promocionals per al comerç local del municipi. Cada persona major de 18 anys, resident, amb una segona residència o visitant de Cubelles podrà validar un codi amb el seu NIF/NIE, a través de la plataforma.

 

Cada codi equivaldrà a un val de compra per un import de 10€ per a ser bescanviat en el comerços donats d’alta a la plataforma CUBELLES COMERÇ. Els vals de compra tindran una validesa de 30 dies. Un cop finalitzat aquest termini, la quantitat tornarà a estar disponible per tal de generar un nou codi promocional fins a l’exhauriment de la dotació econòmica. A més, es disposarà d’un mes per a fer servir els vals i si durant aquest període de temps no es fa servir, el seu import retornarà a la bossa i s’emetrà un nou codi. El període d’utilització dels vals serà fins al 15 de desembre de 2021.

 

La modalitat de bescanvi dels vals de compra relacionada amb l’import a gastar serà la de compra mínima igual al triple de l’import a descomptar; és a dir, per rebaixar 10 euros caldrà fer una compra mínima de 30 euros, i per descomptar 5 euros, una compra mínima de 15 euros. D’aquesta forma, el nou ajut de l’Ajuntament de Cubelles tindrà un impacte econòmic directe de 450.000 euros en el comerç local.

 

La quantia de l’ajut als comerços vindrà determinada per l’import de vals de compra rebuts, amb un límit màxim de 5.000 euros per establiment. Les transaccions realitzades quedaran registrades a la plataforma CUBELLES COMERÇ i els establiments cobraran aquests ajuts a mes vençut.

 

El beneficiari pot ser qualsevol petita empresa o comerç del terme municipal de Cubelles legalment constituït i que acompleixin els requisits establerts a les bases.

 

Les sol·licituds seran resoltes per la regidoria d’Empresa i emprenedoria, establint com a imprescindibles els següents requisits següents: 

 • Disposar de llicència d’activitats, autorització, permís o règim de comunicació vigent anterior a l’1 de març de 2020.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i l’Agència Tributària, d’acord amb les normes vigents.
 • En tot allò no disposat a les bases municipals prevaldran les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.   


 • campanya foment comerç Cubelles 2021.jpg
 • jornada electoral
 • ELECCIONS MUNICIPALS 2023
 • L'informatiu
 • RÀDIO A LA CARTA
 • ESPECIAL BIBLIOTECA
 • Butlletins correu
 • canal you tube
 • història eleccions 1970-2019
 • des de 1981
 • col·labora
 • paulina 100 anys
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles