Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per l'Ajuntament de Cubelles, per a l'emissora municipal Ràdio Cubelles amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.


1. Titularitat de la pàgina web.

El nom del domini www.radiocubelles.cat, està registrat a favor de l'Ajuntament de Cubelles, amb CIF P-0807300-I i domicili social al Plaça de la Vila, 1, 08880 - Cubelles (Barcelona). Telèfon de contacte +34 93 895 03 26 i adreça de correu electrònic radio@cubelles.cat


2. Propietat intel·lectual de la web.

Ràdio Cubelles utilitza llicències creative commons de nivell BY-NC 4.0 (atribució i usos no comercials) del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'atribució establerta a les llicències Creative Commons ni per a cap ús comercial.


3. Contingut de la web i enllaços.

 • Ràdio Cubelles no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza.
 • Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.radiocubelles.cat. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí.
 • En cas que Ràdio Cubelles tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. 

Ràdio Cubelles es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.


5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

 • Ràdio Cubelles no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'emissora que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
 • Des de Ràdio Cubelles no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.
 • També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.


6. Tractament de dades de l'usuari.

 • Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, haurà de manifestar expressament que ha llegit la normativa i que autoritza a Ràdio Cubelles al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
 • Ràdio cubelles, a través de l'Ajuntament de Cubelles, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'Ajuntament de Cubelles no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari.
 • L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de l'Ajuntament.
 • Més informació sobre el compliment de la protecció de dades, fent clic aquí.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.


7. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles