La Generalitat publica el projecte bàsic i l’estudi d’impacte ambiental de la dessalinitzadora del Foix

14 de setembre de 2023


El pressupost d’execució de la dessalinitzadora és de més de 154 milions d’euros i el termini previst, de 33 mesos. L’estudi ambiental que acompanya aquest projecte també confirma la presència de prats de posidònia i altres espècies de fanerògames a la zona.

La Generalitat ha publicat aquest mes de setembre el projecte bàsic i l’estudi d’impacte ambiental de la dessalinitzadora del Foix, que s'ubicarà a Cubelles. La documentació es pot consultar i es poden presentar al·legacions fins al pròxim 5 d’octubre. Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar per via telemàtica o bé presencialment per escrit, les al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte.

 

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors.

 

Segons el llistat publicat, el projecte preveu expropiar uns 100.000 metres quadrats de superfície de diversos propietaris, dels quals, uns 73.000 són d’Endesa.

 

El pressupost d’execució de la dessalinitzadora és de més de 154 milions d’euros i el termini previst, de 33 mesos. Anirà ubicada a l’espai que ocupaven els dipòsits de fuel de la tèrmica, als peus del puig de Tiula, a Mas Xinxola.

 

Els tubs que captaran aigua del mar i en retornaran els residus passaran sota terra a prop de la Solana i baixaran entre els terrenys de l'antiga Tèrmica i el Mas Mortes fins a una estació de bombament que s’haurà de construir enganxada a la via del tren. D’allà aniran per sota del parc del Prat, travessaran per sota de la platja de les Salines i s'endinsaran un quilòmetre dins del mar. 

 

Pel que fa a l’impacte ambiental, el projecte assegura que es tindran en compte mesures com que “el traçat marí de les instal·lacions s’ha dissenyat de manera que generi els menors impactes possibles, especialment sobre els hàbitats identificats que corresponen a comunitats naturals d’elevat valor ecològic. També que s’ha elaborat un estudi específic de dispersió i dilució de la salmorra, adjuntat al projecte bàsic, per tal de modelar el comportament de la ploma hipersalina i preveure els potencials impactes del fluid. I que s’empraran materials resistents en totes les canonades i dipòsits, per evitar abocaments accidentals”. A més, totes les cobertes disposaran de plaques fotovoltaiques per generar part de l'energia necessària pel funcionament de la instal·lació.

 

L’estudi ambiental que acompanya aquest projecte també confirma la presència de prats de posidònia i altres espècies de fanerògames a la zona marítima de davant del municipi. Les conclusions principals de l’estudi encarregat per l’Ens d’Abastament Ter-Llobregat són que l’activitat és compatible amb el medi ambient. Segons es pot llegir en la documentació, “s'ha modelitzat l'augment de salinitat que arribaria a les dues praderies i, fins i tot al pitjor dels escenaris, l'increment de salinitat compleix en tot moment els llindars establerts pel CEDEX per ambdues espècies”. L’estudi afegeix també que “en tractar-se de models matemàtics que han de ser verificats en la realitat, i considerant la possibilitat que es produeixin mal funcionaments, com el trencament accidental de l'emissari, es considera l'impacte com a potencialment SIGNIFICATIU i MODERAT”.


 • PROJECTE DESSALINITZADORA 3.png
 • PROJECTE DESSALINITZADORA 1.png
 • PROJECTE DESSALINITZADORA 4.png
 • ALCALDESSA RESPON
 • L'informatiu
 • RÀDIO A LA CARTA
 • canal you tube
 • col·labora
 • Butlletins correu
 • des de 1981
 • ELECCIONS MUNICIPALS 2023
 • ESPECIAL BIBLIOTECA
 • història eleccions 1970-2019
 • paulina 100 anys
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles