L’Ajuntament ha publicat un comunicat on apunta presumptes irregularitats del grup municipal Cubellencs-FIC en la justificació de les subvencions públiques pel lloguer del seu local social.

10 de maig de 2019


Per la seva banda, Cubellencs FIC no ha fet declaracions

L’Ajuntament ha publicat un comunicat on apunta presumptes irregularitats del grup municipal Cubellencs-FIC en la justificació de les subvencions públiques pel lloguer del seu local social. Per la seva banda, Cubellencs FIC no ha fet declaracions. Segons ha publicat aquest dijous l’Ajuntament de Cubelles, el Govern municipal ha decidit traslladar el cas a un advocat penalista perquè determini les possibles accions a emprendre. Segons l’informe que elaborin aquests advocats.

 

COMUNICAT DE L'AJUNTAMENT:

ANTECEDENTS:

1- En data del 12 de març de 2019, la Comissió informativa de l’Ajuntament de Cubelles va qüestionar en primera instància la documentació presentada pel grup municipal de Cubellencs-FIC atès que els presumptes justificants aportats no anaven correctament acreditats.

 

2- Conseqüentment, i a petició del Govern municipal, se li va requerir a la seva representant, Sra. Anna Martínez Gallemí, que presentés còpia del contracte de lloguer, el model 303 d’abonament dels ingressos d’IVA i el model 115 de pagament d’IRPF. En una nova Comissió informativa, la representant de Cubellencs-FIC va al·legar que el contracte de lloguer era verbal, no va aportar el model 303 en entendre que no estava obligada i únicament va acreditar el justificant d’alta al registre d’obligats a Hisenda (model 036) i els abonaments en concepte d’IRPF (model 115), si bé amb data d’alta del 23 de març de 2019, és a dir, a posteriori de la data del primer lliurament de factures requerit per l’Ajuntament per justificar les subvencions públiques atorgades i recepcionades pel grup municipal de Cubellencs-FIC per al lloguer del seu local social, podent-se inferir, per tant, que en data del 12 de març, moment en què es convoca la Comissió informativa, presumptament podria no existir una situació tributària regular.

 

3- Amb data del 3 de maig de 2019la propietària de l’esmentat immoble va presentar al registre oficial d’entrada de l’Ajuntament de Cubelles una instància signada conjuntament amb el seu advocat on assegura que no existeix cap mena de contracte de lloguer, que no ha emès mai cap factura a tal efecte, es reserva el seu dret a actuar judicialment i sol·licita a l’Ajuntament de Cubelles que actuï d’ofici per esclarir si s’ha pogut produir un presumpte delicte de falsedat documental.                  

 

Atesos tots aquests precedents, el Govern municipal va prendre els següents acords:

  1. Convocar una Junta de Portaveus extraordinària amb data del 8 de maig de 2019, amb presència de tots els regidors del Consistori per tal de facilitar tota la informació als representants dels grups municipals i conèixer el seu parer.
  2. Seguidament, i després d’escoltar tots els grups, elevar el cas a un despatx d’advocats penalistes per tal que determini la possible comissió d’un delicte de falsedat documental i/o qualsevol altra irregularitat que se’n pugui derivar.
  3. Reservar-se el seu dret a actuar davant la justícia a partir de les conclusions de l’informe que emetin els especialistes en dret penal consultats.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles