El Consell Comarcal del Garraf reprèn els plens presencials

1 d'octubre de 2021


Durant la sessió celebrada el 30 de setembre es va ratificar el decret de presidència que aprova la resolució d’ajuts individuals de menjador escolar per a aquest curs 2021-2022

Dijous 30 de setembre a la tarda es va celebrar una sessió plenària del Consell Comarcal del Garraf, en format presencial, després de diverses sessions en format telemàtic com a mesura de prevenció de la Covid-19.

 

El ple es va iniciar amb la presa de possessió de dos nous consellers comarcals: Jordi Medina Alsina d’ERC, que substitueix Adelaida Moya; i Julio Ruiz Melero del PSC, que substitueix a Juan Luis Ruiz. Moya i Ruiz van presentar la seva renúncia voluntària durant el ple de juliol.

 

Així mateix, al ple es va donar compte del decret de delegacions de competències a Ana Herrera, com a consellera delegada de serveis socials i cooperació, i com a membre de la Junta de Govern i de la comissió informativa de l’àrea de serveis a les persones. Herrera va prendre possessió com a consellera comarcal, en substitució d’Abigail Garrido Tinta, durant el ple del mes juliol.

 

Tot seguit es va aprovar la proposta de resolució d’ajuts individuals de desplaçament del curs 2021-2022, per un valor de 8.447,75 €, que correspon a 48 ajuts, per a famílies que viuen a més de 3 km del centre educatiu. El Consell Comarcal del Garraf gestiona 15 rutes de transport escolar i  trasllada un total de 336 alumnes, 52 dels quals es traslladen en 6 rutes adaptades. Al ple també es van ratificar el decrets d’adjudicació del contracte del servei de menjador escolar del CEIP El Margalló de Vilanova i la Geltrú a l’empresa Teno Menjadors.

 

Igualment, es va ratificar el decret de presidència que aprova la resolució d’ajuts individuals de menjador escolar per a aquest curs 2021-2022. Durant la convocatòria d’enguany, oberta durant el mes de maig, es van rebre 3.156 sol·licituds, un 13% més que el curs passat, i s’han aprovat 2.379 ajuts, per un import de 1.886.877,26 €.

 

També es va aprovar la proposta econòmica provisional que ha tramitat el Departament d’Educació per a gestionar les competències delegades en matèria d’ensenyament (ajuts de menjador i desplaçament, i servei de transport escolar), pel mateix import del curs passat. El Consell Comarcal del Garraf trametrà al Departament d’Educació les necessitats actuals de la comarca, per a la seva valoració i incorporació en la proposta econòmica definitiva per a aquest curs.

 

En matèria de serveis socials, el ple comarcal va aprovar la proposta econòmica complementària del Departament de Drets Socials amb la finalitat de reforçar el nombre de professionals dels equips bàsics i d’ampliar el nombre d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per les persones dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella que així ho precisin, per fer front a la situació excepcional de la pandèmia de la Covid-19.

 

De la mateixa manera, es va aprovar la pròrroga del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf, per al període 2021-2023. Aquest pla inclou mesures per a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el territori, amb especial èmfasi en els municipis de menys de 20.000 habitants, Canyelles, Cubelles i Olivella, des del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere i la voluntat per transformar aquesta realitat.

 

En relació a les polítiques d’habitatge, el ple va ratificar l’acord de la Junta de govern de 22 de juliol que resol aprovar els convenis de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments d’Olivella i Cubelles, per la prestació dels serveis d’assessorament especialitzat de forma presencial en aquests municipis.

 

Pel que fa als projectes comarcals amb finançament europeu, al ple es va donar compte de l’acord que aprova l’adequació d’accés al Castellot del Garraf a Sitges, actuació inclosa en el projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura”. En el marc d’aquest projecte també es va donar compte dels acords de la Junta de Govern per a l’adjudicació de les obres per a desenvolupar diferents fases de les obres del Camí Pedalable de la Costa Garraf a Vilanova i la Geltrú. Igualment, es va donar compte de l’acord de la Junta de Govern per l’adjudicació del contracte de subministrament i servei de la museïtzació del Centre d’Interpretació dels Americanos de Sant Pere de Ribes.

 

Així mateix, al ple es va donar compte dels acords de la Junta de Govern per a l’adjudicació de diversos contractes relatius al “Projecte d’Eficiència Energètica del Garraf”: instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Les Roquetes del municipi de Sant Pere de Ribes; instal·lació de sistema de telegestió i adequació associada a 11 quadres d'enllumenat públic i subministrament de 630 llumeneres LED, al municipi de Cubelles.

 

Finalment es va a aprovar unanimitat una moció del grup comarcal d’ERC per instar a ADIF a modificar el projecte d’instal·lació de proteccions acústiques sonoreductores al llarg de la infraestructura ferroviària que travessa la trama urbana de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cubelles.

 

A través d’aquesta moció, el Consell Comarcal del Garraf manifesta al Ministerio de Mobilidad, Transportes y Agenda Urbana l’oposició a la solució proposada d’apantallament de la línia fèrria tal com queda definida en el projecte i fora de la plataforma ferroviària, i l’insta el Ministerio i Adif a reformular el projecte donant solucions per a cada tram de via en funció de les necessitats de la trama urbana que travessa la infraestructura viària, i a permetre la participació dels els ajuntaments afectats pel Pla en el seguiment de la redacció del projecte, entre d’altres.

 

També es va aprovar per unanimitat la moció del grup comarcal d’ERC per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de l’Afganistan, i per a la defensa dels drets humans. A través d’aquesta moció es demana a l'Estat espanyol que compleixi amb l'obligació de donar protecció internacional a les persones que fugen de l'Afganistan, perquè la seva vida corre perill, i que intensifiqui les accions diplomàtiques per tal que aquestes persones puguin sortir del país, entre d’altres.

 

Així mateix, es va aprovar per unanimitat la moció del grup comarcal Construïm en pro de la formació post obligatòria per a persones amb capacitats diverses. A través d’aquesta moció, es demana al Consell Comarcal del Garraf que promogui i lideri la declaració de Comarca de Formació Inclusiva i s’insta als ajuntaments del Garraf a adherir-s’hi, entre d’altres.

 

 


 • Ple Consell Comarcal 30 de setembre 2021.jpg
 • ALCALDESSA RESPON
 • L'informatiu
 • RÀDIO A LA CARTA
 • canal you tube
 • col·labora
 • Butlletins correu
 • des de 1981
 • ELECCIONS MUNICIPALS 2023
 • ESPECIAL BIBLIOTECA
 • història eleccions 1970-2019
 • paulina 100 anys
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles