Els partits polítics tenen fins el 2 de juny per retirar la propaganda electoral

28 de maig de 2019


Obligatòriament, les diferents formacions polítiques han de retirar tant la propaganda electoral col·locada en els llocs públics gratuïts proporcionats per l’Ajuntament com en els llocs no autoritzats

Un cop finalitzat el període de campanya electoral amb motiu de les Eleccions Municipals i Europees que van tenir lloc diumenge dia 26 de maig de 2019, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll fa saber a través d'un ban d'alcaldia: Que d’acord amb el que disposa l’article 53 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la propaganda electoral – cartells, pancartes, brides, cordes i elements de subjecció- tant la col·locada en els llocs públics gratuïts proporcionats per l’Ajuntament com en els llocs no autoritzats, ha de ser retirada obligatòriament per part de les formacions polítiques que l’hagi col·locada, donant com a termini màxim per al seu compliment fins a les 00:00 hores del diumenge dia 2 de juny, amb l’advertiment a les mateixes de que l’Ajuntament procedirà, a partir de les 09:00 hores del dilluns dia 3 de juny a retirar-la de manera subsidiària, amb càrrec a la formació política de que es tracti de les despeses que això suposi.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles