Bases 20è Concurs de Contes i Narració Breu Víctor Alari 2016

12 de febrer de 2016


Les bases del 20è Concurs de Contes i Narració Breu Víctor Alari 2016 incorporen novetats en les seves modalitats. Amb la voluntat d’estimular la participació i l’interès dels joves, el certament ha creat el premi a la millor lletra de hip hop. Aquesta modalitat que premiarà la millor cançó en llengua catalana de hip-hop. El jurat prioritzarà el contingut de la lletra de la cançó que estigui dedicada als 35 anys de Ràdio Cubelles. A més, a petició dels instituts de Cubelles es recupera la modalitat de narrativa juvenil.  També ha creat un premi especial per als 25 anys Exposició Permanent Charlie Rivel, coincidint que  per Sant Jordi es celebra els 120 anys del naixement del pallasso. El certamen literari manté les seves categories infantil i adult de narrativa, així com el premi de poesia.

 

El cartell és obra de l'Ona Corbero de 4rt d'Eso de l'Institut Cubelles amb el pseudònim “Hachi Tera”. Ella ha estat la guanyadora del II Concurs per al cartell dels Víctor Alari que han organitzat internament els dos instituts de la Vila. En segona posició, ha quedat la Michaela Ciudin de l’Institut Cubelles, i en tercera posició la Natalia López Guerra de l’Institut Les Vinyes amb el pseudònim “Margarida”.

 

 

BASES

 

IDIOMA

En llengua catalana.

 

TERMINI

Les obres concursants s’han d’enviar a l’Oficina d’Informació i Participació Ciutadana - OPIC (C/Joan Roig i Piera, 3-5), fins el 14 de març de 2016, a les 13h. Els concursants poden presentar com a màxim una obra per premi. Podran participar totes aquelles obres escrites en català de tema lliure.

 

EXCLUSIVITAT

Els treballs hauran de ser inèdits, és a dir, no haver estat presentats a cap certamen ni publicats en cap mitjà escrit o digital.

 

JURAT

La composició del jurat no es donarà a conèixer fins que es facin públics els guanyadors del certamen.

 

PODEN PARTICIPAR

Tota persona de qualsevol procedència, edat, sexe, creença i nacionalitat.

 

PREMI DE NARRATIVA

Totes les obres concursants s’hauran de presentar 5 còpies, a ordinador, a doble espai i amb una extensió màxima de 4 pàgines i mínima d’1 pàgina per una cara en format DIN A4. La font utilitzada serà Arial 12. Les obres es presentaran dins un sobre tancat, a l'exterior del qual s'ha d'especificar el nom del concurs i modalitat a la què es participa. Dins d'aquest sobre també s’haurà d’incloure una còpia de l’obra presentada en suport informàtic (CD). A l’interior d’aquest sobre se n'hi ha de posar un altre, en què consti un pseudònim, i amb les dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i fotocòpia del DNI. El Concurs estableix diferents  franges d’edat en la categoria Infantil, amb premis que consistiran en vals per a l'adquisició de llibres i material escolar en els establiments col·laboradors. En la Categoria Adult els premis seran de dotació econòmica.

 

 

Categoria infantil (3r i 4rt de primària)

1r premi 90€

2n premi 60€

3r premi obsequi

 

Categoria Infantil (5è i 6è de Primària)

1r premi 90€

2n premi 60€

3r premi obsequi

 

Categoria Juvenil (12 a 17 anys)

1r premi 100€

 

Categoria Adult ( a partir de 18 anys)

1r premi 200€

2n premi 130€

3r premi 80€

 

Nota: Tots aquells premis que consisteixen en vals de compra es faran efectius en establiments col·laboradors. La compra es podrà realitzar com a màxim fins el 30 de juny del 2016.

 

PREMI ESPECIAL A LA MILLOR LLETRA DE HIP-HOP

Amb la voluntat d’estimular la participació i l’interès dels joves, el certament ha creat aquesta modalitat que premiarà la millor cançó en llengua catalana de hip-hop. El jurat prioritzarà el contingut de la lletra de la cançó que estigui dedicada als 35 anys de Ràdio Cubelles. En aquesta modalitat:

Hi poden participar totes les persones de 14 a 18 anys, de manera individual o en grup. Les obres presentades han de ser originals i amb la temàtica que no contingui discriminació racial. Les persones participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. Es valorarà
la lletra (forma i rima), i els continguts (vocabulari i missatge). No s'acceptaran comentaris amb contingut racista, sexista o vulneri algun dret fonamental de la persona. El jurat podrà considerar rebutjar alguna lletra presentada per considerar-la no apropiada a la temàtica proposada. Les obres hauran de ser presentades en els suports següents:

-Si es presenta només la lletra: En paper amb la lletra mecanografiada a doble espai per una sola cara.

- Si es presenta amb suport musical: En format CD o arxiu de so compatible amb PC i degudament etiquetat amb el títol del tema, pseudònim, modalitat i categoria en la que participa.

Els treballs es presentaran en dos sobres que portaran escrit a l’exterior:  El títol de la cançó o lletra, i el pseudònim del grup o persona individual. El sobre núm.1 haurà de presentar-se tancat i contindrà el treball original signat amb pseudònim. El sobre núm. 2 haurà de presentar-se tancat i portarà a l’interior les dades de la persona o grup autor de l’obra: Nom i cognoms (de totes les persones si és un grup), adreça i codi postal (de totes les persones si és un grup), telèfon (de totes les persones si és un grup), adreça electrònica (de totes les persones si és un grup), i fotocòpia del DNI (de totes les persones si és un grup). L’extensió dels treballs no pot excedir de 5 minuts. Només és podrà presentar 1 treball per persona individual o grup. El jurat el formaran membres del professorat de música dels instituts de la vila o artistes que representin l'escena hip-hop de Cubelles. El veredicte del jurat serà inapel·lable i pot declarar desert el premi si així ho considera oportú. Els guanyadors i finalistes seran convidats a interpretar en directe els seus temes durant l’acte. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada. Aquest concurs està dotat amb:  

 

Categoria Juvenil (12 a 18 anys)

1r premi 100€

El premi de Millor Lletra de Hip Hop serà de dotació econòmica.

 

PREMI ESPECIAL 25 ANYS EXPOSICIÓ PERMANENT CHARLIE RIVEL

El jurat atorgarà un premi únic a la millor obra participant que faci referència a l’Exposició Permanent del pallasso permanent Josep Andreu Charlie Rivel. Aquest Sant Jordi es commemora els 120 anys del seu naixement. El premi està dotat amb:

 

Categoria Adult ( a partir de 18 anys)

1r premi 120€

 

PREMI DE POESIA

Els poemes han de ser escrits en català i han de ser originals i inèdits i, per tant, no poden haver estat guardonats anteriorment. L'extensió dels poemes no pot superar en cap cas els 25 versos. El tipus de lletra utilitzada serà ARIAL 12, amb una separació entre línies d'1,5. Cada concursant només podrà presentar al Concurs un únic poema. S'hauran de presentar 5 còpies en paper, i 1 en suport digital (CD), indicant al sobre Categoria: PREMI DE POESIA

En aquesta modalitat es premiaran els tres millors poemes escrits en llengua catalana, però en una única categoria:

 

Categoria Adult (a partir de 18 anys)

1r premi 200€-

2n premi 130€

3r premi 80€

 

Els premis de poesia seran de dotació econòmica.

  

 

PREMI GUIÓ RADIOFÒNIC

En aquesta modalitat: 

Els guions tindran una extensió mínima de 2 pàgines (DIN A 4)  i no poden superar en cap cas les 10 pàgines (DIN A 4). El tipus de lletra utilitzada serà ARIAL 12, amb una separació entre línies d'1.5. El tema de la història serà lliure, però es valorarà la proximitat amb formats radiofònics identificables (informatius, programes d'entrevistes, magazines d'humor, ràdio novel·la, etc). Al format del guió, s'haurà d'indicar davant de cada paràgraf el nom del personatge que el diu. També s’ha d’indicar en línia separada, de manera que destaqui, el lloc on ha d’anar MÚSICA o FX (Efectes especials). Ràdio Cubelles es reserva el dret de modificar el muntatge musical si ho creu oportú. Es lliuraran 5 còpies del guió en paper i 1 en suport digital (CD), indicant al sobre Categoria: PREMI GUIÓ RADIOFÒNIC. L’obra guanyadora podrà ser emesa per Ràdio Cubelles (en directe o diferit), en els mesos següents al lliurament del premi. En aquesta modalitat es premiarà el millor guió de ficció escrit en llengua catalana, que podrà ser radiat per Ràdio Cubelles, en una única categoria:

Categoria Adult (a partir de 18 anys)

1r premi: 300€

 

El premi de Guió Radiofònic serà de dotació econòmica.

 

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONCURS EN EL CONJUNT DE MODALITATS

Un jurat qualificat escollirà les millors obres valorant la qualitat tècnica, la temàtica i la creativitat i/o la originalitat, entre d'altres. El jurat es reserva el dret de declarar alguna categoria deserta o d’atorgar aquells accèssits que cregui necessaris. L’organització podrà introduir-hi les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del concurs. Els concursants es responsabilitzen totalment de que no existeixi drets a tercers en les seves obres presentades així de tota reclamació per drets d’imatge. Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que es pugui donar en relació amb l’autoria del treball o possible plagi. Les obres guanyadores, quedaran en propietat de l’Ajuntament de Cubelles, així com els drets de reproducció de les obres premiades en aquest concurs. Per aquest motiu el participant atorga els drets d’explotació del treball de forma gratuïta i il·limitada a favor de l’Ajuntament de Cubelles en els diversos medis que aquest consideri. Amb l’acceptació de les bases, el participant autoritza a l’Ajuntament el tractament de les dades de caràcter personal. En el cas de la participació de menors, amb l’acceptació de les bases s’informa que es disposa de l’autorització dels seus pares/tutors o representants legals per participar del Concurs, i s’autoritza que en l’acte de lliurament dels premis es puguin captar i publicar imatges de les persones premiades en qualsevol medi que consideri. Tot el material enviat per optar als Premis es considera cedit a Ràdio Cubelles i no hi haurà possibilitat de reclamar-lo. La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. El jurat es reserva el dret a interpretar i solucionar qualsevol aspecte que no estigui recollit en aquestes bases.

 

 

VEREDICTE I LLIURAMENT

El veredicte i lliurament dels premis es farà en el decurs d’un acte públic dins dels actes de la Setmana Cultural de Cubelles, que es farà divendres, 22 d’abril del 2016, a les 19h. a la sala sociocultural.

 

 

 

 

 


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles