El Ple municipal del 20 de juliol aprova tots els punts contemplats en l’ordre del dia.

21 de juliol de 2009


Els debats pels convenis de connexió a la xarxa d’aigua ATLL i la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes de les llars d’infants municipals copen gran part de la sessió

El Ple municipal ordinari corresponent al mes de juliol celebrat el passat dilluns dia 20 va aprovar tots els punts contemplats en l’ordre del dia.

En primer lloc es va votar favorablement a la signatura del conveni amb la Mancomunitat Penedès-Garraf per tal d’establir dret a reserva de cabal d’aigua potable provinent de la xarxa Ter-Llobregat. El conveni preveu una cabal de 600.000 m3 anuals amb efectes des del proper 1 d’agost i suposarà una despesa de 796.698 euros amb l’interès corresponent com a cànon de connexió, que s’abonarà a la Mancomunitat des de l’exercici pressupostari del 2010 i fins el 2030. El punt va rebre l’aprovació dels partits de Govern (PSC-CiU-ERC) i EC-FIC; i les abstencions d’ICV-PPC-ICb.

La mateixa votació va repetir-se en el següent punt, que proposava l’aprovació del conveni amb Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) per a l’establiment del servei d’abastament d’aigua a Cubelles a partir del punt d’abastament número 169.Tot seguit el Ple va desestimar el recurs de reposició presentat pel propietari dels terrenys on s’ubicava l’empresa d’emmagatzematge de pneumàtics del Camí de les Trones, a qui es va imposar una sanció urbanística de caràcter molt greu de 30.001 € en el Ple del passat mes d’abril. Com en aquella ocasió, Joan Albet va decidir marxar de la votació per incompatibilitats entre el càrrec de Primer Tinent d’Alcalde i la relació laboral que havia mantingut en el passat amb el propietari dels terrenys. D’aquesta manera es va desestimar el recurs gràcies als vots del PSC-ERC-ICV-PPC-ICb; i les abstencions de tres regidors de CiU i la regidora d’EC-FIC.

Els canvis organitzatius als Serveis Tècnics municipals van dur al Ple la proposta de modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2009. Es tractava d’ajustar la categoria de la TAE d’Urbanisme a la nova responsabilitat com a Cap de Serveis Tècnics. El punt va rebre el vist-i-plau de l’equip de Govern (PSC-CiU-ERC), el vot en contra d’EC-FIC, i les abstencions d’ICV-PPC-ICb.El Ple va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la designació de les dues festes locals per a l’any 2010. Aquestes seran el 30 de juliol, corresponent als Sants Patrons Sant Abdon i Sant Senén (Festa Major Petita); i el 16 d’agost per la Festa Major de Cubelles, ja que el 2010 el 15 d’agost serà un diumenge.La regidoria d’Ensenyament va proposar l’aprovació del nom oficial per al SES Cubelles que va aprovar el Consell Escolar. Tots els grups, excepte EC-FIC que es va abstenir, van aprovar que la nova denominació sigui SES Les Vinyes.Finalment, es va votar el punt corresponent a la modificació de l’ordenança fiscal número 27 que regula la taxa per assistència i estada en llars d’infants municipals. Segons aquesta modificació, s’incrementa un 1,4% la quota que inclou inscripció i material, i el mes de juliol no es girarà el rebut corresponent. Aquest darrer aspecte va ser votat per una esmena presentada per EC-FIC que va rebre el suport de tots els grups, a més d’una segona esmena, en aquest cas presentada pel PPC, qui va incloure que en l’article corresponent a la gestió de la taxa que la Comissió de Seguiment dels Serveis Socials valoraria si existeixen circumstàncies excepcionals en el no pagament de qualsevol rebut, a fi i efecte d’evitar que es consideri renúncia automàtica a l’assistència de l’alumne/a. Aquesta esmena també va rebre la unanimitat de tots els grups i el punt va aprovar-se amb els vots favorables del Govern i el PPC, el vot en contra d’ICV i les abstencions d’ICb i EC-FIC.El proper Ple municipal tindrà lloc el 21 de setembre, ja que com és habitual no se celebren sessions plenàries durant el mes d’agost.


 • 40 anys
 • L'informatiu
 • RÀDIO A LA CARTA
 • DADES CORONAVIRUS A CUBELLES
 • 8m programa
 • paulina 100 anys
 • DADES D'ATUR REGISTRAT CUBELLES 2010-2020
 • Butlletins correu
 • col·labora
 • RÀDIO CUBELLES APP
 • història eleccions 1970-2019
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles