Ja ha començat el treball de camp per a la regularització cadastral a Cubelles

19 de novembre de 2015


Els tècnics assignats per l’empresa Consultora Agrícola realitzen visites exteriors als immobles i fan fotografies des de la via pública.

Els tècnics assignats per l’empresa Consultora Agrícola realitzen visites exteriors als immobles i fan fotografies des de la via pública. Es tracta d’una tasca adjudicada pel Ministeri d’Hisenda que ha de culminar amb una regularització completa del valor cadastral de les finques d’aquí un any. L'expedient de regularització exclou l'aplicació de sancions (que podien arribar fins els 6.000€), però comporta la liquidació al Cadastre d'una taxa estatal de 60 € per immoble regularitzat que haurà d'abonar qui és titular cadastral de l’immoble durant l’exercici 2015.

El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, ha explicat que d’aquesta manera es posarà al dia el cadastre cubellenc i això revertirà en un augment d'ingresos per l'IBI. Malgrat això, el regidor d’Hisenda, Raül Mudarra lamenta que no tenen les eines suficients des de l'Ajuntament com per poder fer una previsió o un càlcul de fins a quin punt s’incrementaran els ingressos per l’IBI amb aquesta regularització cadastral.

Les diferències detectades pels tècnics de l’empresa Consultora Agrícola, comportaran donar d’alta noves construccions no registrades, ampliacions, reformes, canvis d’ús, rehabilitacions o bé fer constar construccions auxiliars, com les piscines. Prèviament, però, els tècnics municipals del departament de Serveis Tècnics revisaran les fitxes per contribuir a un correcte desenvolupament del procés, malgrat no tenir poder decisori en tractar-se d'un procediment ministerial.

La data en que el Cadastre incorpora la construcció o modificació de l'immoble a la base de dades cadastral és important perquè la regularització té efectes retroactius i es podrà liquidar  l’IBI de fins a quatre anys enrere.

En relació amb el sòl rústic, es determinarà un nou valor cadastral per a les construccions indispensables pel desenvolupament de les explotacions agràries, ramaderes o forestals en sòl rústic, d’acord amb el que disposa addicional 4a del Text refós de la Llei de Cadastre immobiliari.


 • RÀDIO A LA CARTA
 • L'informatiu
 • DADES CORONAVIRUS A CUBELLES
 • DADES D'ATUR REGISTRAT CUBELLES 2010-2020
 • Butlletins correu
 • col·labora
 • RÀDIO CUBELLES APP
 • història eleccions 1970-2019
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles