Cubelles haurà de revisar el seu cadastre abans del novembre del 2016

3 de setembre de 2015


El municipi no revisa el seu cadastre des del 1998 i entre d’altres motius per això ha estat inclòs en la revisió cadastral publicada al BOE. Un cop es completi la revisió farà que en molts casos s’hagi de pagar un IBI més alt que l’actual.

Cubelles haurà de revisar el seu cadastre en un any. El municipi no revisa el seu cadastre des del 1998 i entre d’altres motius per això ha estat inclòs en la revisió cadastral publicada al BOE. Un cop es completi la revisió farà que en molts casos s’hagi de pagar un IBI més alt que l’actual. Cal tenir en compte que la mitjana de l’IBI que es paga a Cubelles és la més baixa de la comarca.

Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Consultora Agrícola que revisarà totes les construccions urbanes i rústiques del municipi, farà fotografies de les façanes i contrastarà la realitat actual amb la que consta al Cadastre. L’objectiu serà que no quedi cap construcció sense incorporar al Cadastre. L’empresa també farà arribar al Consistori totes les incidències detectades.

Aquest procediment especial de regularització té l’objectiu de regularitzar les noves construccions, ampliacions, rehabilitacions, reformes, modificacions d’ús, segregacions, divisions... que s’hagin construït i no hagin estat declarades. D’acord amb el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, els titulars dels drets de propietat, concessió administrativa, superfície o usdefruit estan obligats a declarar al Cadastre qualsevol modificació de l’immoble que afecti a la seva descripció cadastral. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera infracció tributària al Cadastre, i se sanciona amb multes de fins a 6.000 euros per cada irregularitat detectada. Si es regularitzen durant aquest termini, s’haurà de pagar la taxa de 60 euros per immoble declarat, però el Cadastre no imposarà sancions per no haver declarat les construccions en el seu moment.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles