Comencen les proves d'avaluació de sisè a les escoles de Cubelles

4 de maig de 2021


Permetran determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els següents àmbits: matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera, i medi natural. L’avaluació, que es fa aquests dies a Catalunya, té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa ni té cap impacte en l’avaluació final de l’alumnat.

Entre aquest dimarts i dijous, les escoles de Cubelles estaran immerses en les proves d’avaluació de sisè de primària. Unes proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària al seu pas a l’etapa de secundària. El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera; competència matemàtica i de l’àrea de coneixement del medi natural.

 

Aquest any, les proves de sisè d’educació primària presenten una novetat: per primera vegada, els correctors tenen el suport d’una plataforma digital que agilitza el procés de correcció. A l’edició anterior ja es va implementar aquesta metodologia per a la correcció de les preguntes tancades. En l’edició actual, per primera vegada també s’implantarà en la correcció de les preguntes obertes i en les redaccions, on els correctors tenen el suport de l’esmentada  plataforma tal com ja s’ha fet amb les proves de quart d’ESO.

 

L’avaluació de sisè té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat, ni en la decissió de passar a l’ESO.

Els enunciats de les diferents proves es podran consultar a la web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, un cop els alumnes les hagin realitzat:  http://csda.gencat.cat/ca/.

 

La realització de les proves s'allarga tres dies: aquest dimarts  4 de maig els alumnes s’avaluaran en les competències de llengua castellana i matemàtiques; el dimecres 5 de maig s’avaluaran la llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès); i el dijous 6 de maig es farà la prova de coneixement del medi natural.

 

Segons informa la Generalitat, en les proves de competència en llengua catalana i llengua castellana, s’avalua la comprensió oral, la lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió oral es valoren els processos d’obtenció d’informació i interpretació; de la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació, la interpretació d’aquesta i la reflexió; finalment de l’expressió escrita es valora la correcció lingüística, la competència discursiva i els aspectes formals.

 

Respecte la llengua estrangera, s’avaluen la comprensió lectora i la comprensió oral, en concret els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació. En l’expressió escrita es mesura la competència discursiva i la correcció lingüística.

 

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, es mesura la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres; produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica; aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat;, entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana; i justificar els resultats obtinguts.

 

Finalment, la prova de competència associada a l'àrea de coneixement del medi natural avalua l’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i la interpretació d’informació científica i tecnològica proporcionada en forma de dades i proves.


 • Cantània-Assaig-Escola Vora del Mar de Cubelles.jpg
 • L'informatiu
 • RÀDIO A LA CARTA
 • ALCALDESSA RESPON
 • Butlletins correu
 • canal you tube
 • història eleccions 1970-2019
 • des de 1981
 • col·labora
 • paulina 100 anys
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles