Fins el 20 de gener es poden presentar propostes a la redacció d'una ordenança de civisme

7 de gener de 2019


L'Ajuntament de Cubelles ha obert la preceptiva consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Cubelles, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes.

L'Ajuntament de Cubelles ha obert la preceptiva consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Cubelles, d’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes.

 

Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Cubelles, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania  i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma. Més informació.

 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions fins al 20 de gener, de forma presencial a través d'una instància genèrica a l'OPIC o d'un correu electrònic enviat a l’adreça consultapublica@cubelles.cat.


Enllaços relacionats

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles