Comunicat de Cubelles Sí Es Pot en relació a un possible assetjament a l'Ajuntament

12 d'abril de 2017


El grup municipal de CSEP posa de manifest que el "Protocol per a la prevenció i actuació de l’Ajuntament de Cubelles davant les possibles situacions assetjament sexual i assetjament per raó de sexe” no s'ha renovat des del 2014.

Comunicat de Cubelles Sí Es Pot:

 

“Sí Es Pot” rebutja radicalment l'assetjament
sexual.
Com ha quedat palès amb la nostra acció
política durant el que portem de legislatura
(p. ex. amb la presentació de la nostra
“Moció a favor de la igualtat del col·lectiu
LGTBI+ demanant la implementació de la
Llei 11/2014, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia” de data 15 febrer
2016) “Sí Es Pot” és feminista i lluita contra
tota forma de discriminació i violència contra
la dona.
Des del punt de vista jurídic (art. 184 del
Codi Penal) podem definir l'assetjament
sexual, com aquella situació que es
produeix quan una persona en l'àmbit d'una
relació laboral, docent o de prestació de
serveis, aprofita aquesta circumstància per
sol·licitar favors de naturalesa sexual a una
altra, que està en aquest mateix àmbit,
provocant-li una situació objectiva i
greument intimidatòria, hostil o humiliant.
Segons van publicar l’11 abril 2017 alguns
diaris catalans, l’ex Primer tinent d’Alcalde
va dimitir donat que va ser denunciat (2
març 2017) per una treballadora de
l’ajuntament per assetjament sexual.
Nosaltres ens vam assabentar del motiu real
de la dimissió (que no cessament) pels
mitjans de comunicació.
Només a posteriori i quan ja era de tots
conegut mitjançant els mass media, el
govern d’Unitat Cubellenca-Reagrupament,
ERC, CiU i ICV per tal de “vendre imatge de
transparència” ha convocat avui una junta
de portaveus (urgent) a celebrar avui mateix
per explicar el que ja era vox populi.
Fins a les hores havia manifestat falsament
(vid. roda de premsa de 15 març 2017)
que la dimissió de l’ex Primer Tinent
d’Alcalde havia estat per “motius de salut
sobrevinguts” (vid. la intervenció de
l’Alcaldessa Rosa Fonoll del
començament del ple municipal de 21
març 2017 on fins i tot li desitjava “una
ràpida recuperació”).
Diuen que les mentides tenen les potes
molt curtes. I és cert.
No ha calgut gaire temps per descobrir la
veritat.
No obstant, aquest descobriment ha
estat per una “filtració” d’algú/na i no pas
perquè el govern hagi decidit donar a
conèixer el motiu real de la dimissió.
Per finalitzar, i en contra del que ha dit el
propi govern al punt 2. del seu
“Comunicat relatiu a la informació
apareguda a La Vanguardia Digital”
(http://www.cubelles.cat/pl251/actualitat/n
oticies/id5517/comunicat-del-govern-mun
icipal.htm) deixar constància de que el
“Protocol per a la prevenció i actuació de
l’Ajuntament de Cubelles davant les
possibles situacions assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe”, de data 16
abril 2010, que el govern diu ha aplicat
no està vigent tota vegada que van
sobrepassar-se sobradament els seus
dos anys de vigència (així com la
pròrroga de dos anys més) regulats al
Pacte Cinquè del dit Protocol titulat
“DURADA I ENTRADA EN VIGOR”.
No calen més comentaris.
“Nuestra sociedad es masculina y hasta
que no entre en ella la mujer no será
humana”.- Henrik Johan Ibsen.
Dramaturg noruec (1828-1906).


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles